G. Vrikis & Associates LLC är en snabbt växande och framstående advokatbyrå på Cypern. Byrån grundades 2015 av dess verkställande direktör, George Vrikis, och fokuserar på att tillhandahålla juridisk rådgivning på hög nivå till sina klienter samt att expandera sin internationella profil och sitt internationella klientel. Dessutom strävar byrån efter att upprätthålla en prompt, proaktiv och familjevänlig inställning gentemot sina klienter.

Byrån bemannas av mycket professionella medarbetare, som kan tillhandahålla läglig professionell hjälp, som följer byråns policy gällande tillhandahållandet av skräddarsydda lösningar, som förstår och integrerar affärsdelen av varje enskild transaktion och varje enskild klients särskilda omständigheter.

Vi är stolta över vår omfattande och ständigt expanderande klientbas, som sträcker sig från privatpersoner till multinationella organisationer och myndigheter. Vår erfarenhet av och vårt engagemang i både internationella och cypriotiska klienter ger vår advokatbyrå en fördel, som gör att vi kan förutse klienternas behov och krav och tillgodose dessa redan innan de uppstår.

G. Vrikis & Associates LLC är mycket aktiva inom ett stort antal juridiska och rådgivande tjänster, men specialiserar sig på bolags- och handelsrätt, bolags- och handelstvister, internationell skatteplanering, bank och finans, förvaltning av truster och fast egendom, fastighetsrätt, immigration och medborgarskap, förvaltningsrätt, konkurs samt immaterialrätt.

Advokatbyrån G. Vrikis & Associates LLC upprätthåller ett väletablerat nätverk av internationella advokater runt om i världen. Samarbetet oss emellan säkerställer att våra klienter får effektiv juridisk rådgivning i god tid, var de än befinner sig i världen.

Advokatbyrån G. Vrikis & Associates LLC har genom hängivet, ihärdigt och snabbt arbete, förtjänat internationella klienters och advokatbyråers förtroende, och har nu ett rykte om sig att vara en effektiv, tillförlitlig och kostnadseffektiv partner.

Vår policy är att tillhandahålla högkvalitativ, snabb och kostnadseffektiv rådgivning och hjälp till alla våra klienter, samtidigt som vi upprätthåller en personlig strategi för varje enskilt fall och varje enskild transaktion och hanterar allt strikt konfidentiellt. På så vis lägger vi grunden för långsiktiga affärsrelationer. Vår framgång har tillskrivits det hårda arbete och den hängivenhet som alla medlemmar i vårt team visar, som alla brinner för sina respektive expertområden, samt den höga grad av professionalism som advokatbyrån G. Vrikis & Associates LLC alltid utövar.

Väldigt engagerade med globalt fokus     KONTAKTA OSS NU

Utmärkelser

Advokatbyrån G. Vrikis & Associates LLC har alltid ansetts vara en advokatbyrå av hög klass, och har fått erbjudanden om att delta i internationella juridiska publikationer och fått fina utmärkelser för den höga nivå som deras tjänster håller. Här är några av våra viktigaste publikationer och utmärkelser:

Cyprus Chapter of Global Legal Insights: Commercial Real Estate 2018
nVrikis & Associates LLC is proud to have been selected for and prepared the Cyprus Chapter of Global Legal Insights: Commercial Real Estate 2018.nnGlobal Legal Insights provides current and practical comparative legal information on a range of practice areas, prepared by prominent Law Firms around the world. We are proud to have contributed to this yearu2019s guide to Commercial Real Estate, further demonstrating the strength of our Real Estate practice and our deep understanding of the law in this area.nPlease click this link to view the chapter or contact Mr. George Vrikis if you have any questions:u00a0 Link
Corporate Tax Law Firm of the Year in Cyprus u2013 2017
G. Vrikis & Associates LLC has been awarded by the Corporate INTL Magazine as the u201cCorporate Tax Law Firm of the Year in Cyprusu201d, in the context of 2017 Corporate INTL Legal Awards.nCorporate INTL Magazine has been published since 2005 and has been firmly established as one of the leading monthly titles for business leaders and professional advisers throughout the world. Corporate INTLu2019s Annual Awards mark excellence for the worldu2019s leading advisers in an array of countries globally. The awards commemorate those who have been active over the past 12 months and who have shown excellence not only in expertise but in service as well.
Legal500 u2013 2017
The law firm of G. Vrikis & Associates LLC has been ranked amongst the top law firms in Cyprus and has been included in the Legal 500 EMEA 2017 results. We are now recommended by the prestigious publication for our practice in the field of Corporate, Commercial and Mergers & Acquisitions.nThe hugely successful Legal 500 series of guides review the strengths and strategies of law firms all over the world and provide law firm rankings to enable clients to identify the best law firm for the job. The Legal 500 team of researchers speaks to thousands of law firm commercial clients every year in assessing the law firms involved.nWe are very fortunate to have clients who are prepared to put themselves out to assist us with our application and wish to thank them for their help. Inclusion is limited to the very top law firms who come most highly recommended and so we are delighted to be included so early on.nRead our entry here
Global Law Experts u2013 Corporate Tax 2017
G. Vrikis & Associates LLC is proud to announce its inclusion with the Global Law Experts, as well as of its Managing Partner, Mr. George Vrikis, for their expertise in the field of Corporate Tax. Our firm is committed to honour the trust shown by its clients in their nominations and continue to offer dedicated and bespoke services to its clientele.nVisit our link

Träffa teamet